ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΩΣ 75% - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

0

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Επιστροφές και δικαίωμα υπαναχώρησης

Επιστροφές Hanukeii

 

1. Επιστρέφει για κατασκευαστικά ελαττώματα.

Ο Χρήστης μπορεί να επιστρέψει στο HANUKEII οποιοδήποτε προϊόν παρουσιάζει κατασκευαστικό ελάττωμα. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των συμβεβλημένων προϊόντων, ο Χρήστης θα έχει προθεσμία ενός μηνός για να επικοινωνήσει ΧΑΝΟΥΚΙ την έλλειψη συμμόρφωσής τους με αυτά. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της περιόδου, ο χρήστης θα αναλάβει οποιαδήποτε ζημιά.

Για να επισημοποιήσει την επιστροφή, ο Χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σας ΧΑΝΟΥΚΙ εντός ενός μηνός, στη διεύθυνση επικοινωνήστε @ hanukeii .com, υποδεικνύοντας το προϊόν ή τα προϊόντα που θα επιστραφούν, επισυνάπτοντας μια φωτογραφία και μια λεπτομερή λίστα των ελαττωμάτων που βρέθηκαν σε αυτό

Μόλις ΧΑΝΟΥΚΙ έχει λάβει την ανακοίνωση από τον Χρήστη, θα σας ενημερώσει μέσα σε 3-5 εργάσιμες ημέρες εάν θα επιστρέψει ή όχι το προϊόν. Σε περίπτωση που η απόδοση επιστρέψει, ΧΑΝΟΥΚΙ Θα υποδείξει στον Χρήστη τον τρόπο συλλογής ή αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος στα γραφεία / αποθήκες του.

Κάθε προϊόν που πρέπει να επιστραφεί πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο και με όλες τις ετικέτες, τη συσκευασία του και, κατά περίπτωση, την τεκμηρίωση και τα αρχικά παρελκόμενα που συνοδεύουν το προϊόν. Εάν ο Χρήστης δεν προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο, ΧΑΝΟΥΚΙ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή.

Μόλις ληφθεί το προϊόν και επιβεβαιωθούν τα ελαττώματα, ΧΑΝΟΥΚΙ Θα δώσει στον Χρήστη τη δυνατότητα να αντικαταστήσει το προϊόν με ένα άλλο από τα ίδια χαρακτηριστικά, εκτός εάν αυτή η επιλογή είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δυσανάλογη ΧΑΝΟΥΚΙ.

Σε περίπτωση που, λόγω έλλειψης αποθεμάτων, δεν ήταν δυνατή η αποστολή ενός άλλου προϊόντος με ίδια χαρακτηριστικά, ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να καταγγείλει τη σύμβαση (δηλαδή επιστροφή των καταβληθέντων ποσών) ή να ζητήσει την αποστολή άλλου μοντέλου ο Χρήστης επιλέγει οικειοθελώς.

Η παράδοση του προϊόντος με ίδια χαρακτηριστικά ή το νέο μοντέλο που επιλέγει ο Χρήστης, κατά περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες 3-5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ΧΑΝΟΥΚΙ Ο Χρήστης θα επιβεβαιώσει την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή της αποστολής του νέου μοντέλου.

Η αντικατάσταση, η αποστολή νέου μοντέλου ή η καταγγελία της σύμβασης δεν συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες για τον Χρήστη.   

Εάν ο Χρήστης τερματίσει τη σύμβαση, ΧΑΝΟΥΚΙ θα προβεί στην επιστροφή ολόκληρου του ποσού που καταβλήθηκε στον Χρήστη για την αγορά του ελαττωματικού προϊόντος.

ΧΑΝΟΥΚΙ ενημερώνει τους Χρήστες ότι ο όρος για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο πληρωμής που θα είχε χρησιμοποιήσει ο Χρήστης κατά την αγορά του προϊόντος.

2. Απόσυρση.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με τα προϊόντα που παραλήφθηκαν στην παραγγελία του, ο Χρήστης, σύμφωνα με τον Γενικό Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών και των Χρηστών, θα έχει δεκατέσσερις (15) ημερολογιακές ημέρες για να επιστρέψει το σύνολο της παραγγελίας ή, αν προτιμάτε, μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αποτελούν τη συνολική παραγγελία και όλα χωρίς ποινή και χωρίς να χρειάζεται να υποδείξετε τους λόγους.

Ωστόσο, ο Χρήστης πρέπει να φέρει το άμεσο κόστος επιστροφής ΧΑΝΟΥΚΙ, αν επιστρέφετε ολόκληρη την παραγγελία ή αποφασίσετε να επιστρέψετε μόνο μερικά από τα προϊόντα στη σειρά.

Για να επισημοποιήσετε την επιστροφή, πρέπει να επικοινωνήσετε ΧΑΝΟΥΚΙ στη διεύθυνση επικοινωνία @ hanukeii .com, στέλνοντας ένα συμπληρωμένο έντυπο ανάληψης που συνοδεύει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Μετά την παραλαβή της εν λόγω ανακοίνωσης, ΧΑΝΟΥΚΙ Θα υποδείξει τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας στα γραφεία ή στις αποθήκες της.

 

ΧΑΝΟΥΚΙ δεν είναι υπεύθυνη για την εταιρεία ταχυμεταφορών που ο Χρήστης προσλαμβάνει για την επιστροφή της παραγγελίας. Με αυτή την έννοια, ΧΑΝΟΥΚΙ συνιστά στον Χρήστη αυτό ζητήστε από την εταιρεία ταχυμεταφορών να σας παράσχει αποδείξεις παράδοσης όταν ο courier έχει καταθέσει το προϊόν στα γραφεία του ΧΑΝΟΥΚΙ, ώστε ο Χρήστης να γνωρίζει ότι το προϊόν έχει παραδοθεί σωστά ΧΑΝΟΥΚΙΧΑΝΟΥΚΙ δεν είναι υπεύθυνη για τη διεύθυνση όπου ο Χρήστης αποστέλλει την εντολή επιστροφής. Πρέπει πάντα να είναι το γραφείο μας στην περίπτωση της Ευρώπης. Αν δεν είχαμε επιβεβαίωση παράδοσης και ο χρήστης δεν παρουσίασε απόδειξη παράδοσης, ΧΑΝΟΥΚΙ δεν θα ήταν υπεύθυνος για την απώλεια και θα ήταν ο χρήστης που θα έπρεπε να διεκδικήσει την εταιρεία μεταφορών που είχε συνάψει.

Τα έξοδα επιστροφής της παραγγελίας (όπως τα έξοδα αποστολής μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών) θα βαρύνουν άμεσα τον Χρήστη.

Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο και με όλες τις ετικέτες, τη συσκευασία και, κατά περίπτωση, την τεκμηρίωση και τα αρχικά εξαρτήματα που συνοδεύουν το προϊόν. Εάν ο Χρήστης δεν προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο ή εάν το προϊόν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, ο Χρήστης αποδέχεται ότι το προϊόν μπορεί να υποστεί απόσβεση ή ότι ΧΑΝΟΥΚΙ επιστροφής μπορεί να απορριφθεί.

μια φορά ΧΑΝΟΥΚΙ ελέγξτε ότι η παραγγελία είναι σε καλή κατάσταση, ΧΑΝΟΥΚΙ θα επιστρέψει τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τον Χρήστη.

Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία, ΧΑΝΟΥΚΙ θα επιστρέψει στον Χρήστη όλα τα ποσά που θα είχε καταβάλει και εάν επιστρέψει μόνο ένα από τα προϊόντα, θα επιστραφεί μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στα προϊόντα αυτά.

ΧΑΝΟΥΚΙ ενημερώνει τους Χρήστες ότι ο όρος για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο πληρωμής που θα είχε χρησιμοποιήσει ο Χρήστης κατά την αγορά του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, ΧΑΝΟΥΚΙ θα επιστρέψει τα ποσά που πληρώθηκαν το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος.

 

Πολιτική ανταλλαγής προϊόντων

ΧΑΝΟΥΚΙ δεν αναγνωρίζει την αλλαγή μεταξύ ενός προϊόντος που αγοράστηκε από τον Χρήστη για άλλο προϊόν που προσφέρεται στον Ιστότοπο.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να κάνει την αλλαγή ενός προϊόντος, πρέπει να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος 6.2 και στη συνέχεια να αγοράσει το νέο προϊόν που επιθυμεί.